Bilde fra et pyntet lokale.

 

 

UTLEIE AV HAGEHUSET ″TOPPEN″

 

Hagehuset er sentralt plassert i en blomstrende kolonihage.

Hagehuset kan leies til firmafest, dåp, konfirmasjon, bursdager med mer.

 

Kontaktinformasjon for utleie av Hagehuset/eventuelt for visning av lokalene:

Utleie@vaaland-kolonihage.no 

 

Vanlige spørsmål og svar angående leie av Hagehuset «Toppen» 

  

Når kan jeg leie Hagehuset? Er det kun utleie i vår/sommer sesongen? 

Svar: Hagehuset kan leies hele året, helgedager og ukedager. 

  

Hvor mange er det plass til i lokalet, stoler og bord?  

Svar: Det er plass til 60 gjester i lokalet. 

Det er 14 bord og 60 stoler (jærstoler). Disse er satt opp som «kafébord» ved ankomst. 

Det er mulig å ha mange forskjellige oppsett i lokalet. Langbord i midten, langbord langs sidene, korte langbord, eller som det opprinnelig er satt opp. 

  

Hvor mye koster det å leie lokalet? 

Svar: Prisen for kvelds-utleie i helger er 2 800,-  eller avtalt pris . Utvask er ikke inkludert i prisen, leietaker forplikter seg til utvask.

Beløpet betales i sin helhet på forskudd etter avtalt forfall med utleier. Ved leie mindre enn 30 dager fram i tid må hele beløpet betales for å få bekreftet leieforholdet. 

Beløpet betales ikke tilbake ved avbestilling.

 

Hvordan betaler jeg? 

Svar: Leiebeløp innbetales til kontonummer : 3201.61.83759 Våland Kolonihage. 

Kvittering på innbetaling merkes med navn og leiedato.

  

Kan dere ordne utvask for leietaker? Hva er prisen for utvask? 

Svar: Vi kan formidle kontaktinformasjon for utvask. Dette må avtales ved inngåelse av leie. 

  

Hvilket tidspunkt kan jeg overta lokalet og hvor lenge har jeg lokalet? 

Svar: Dette er individuelt og avtales ved inngåelse av leie, men i utgangspunktet ønsker vi at en er klar med utvask og innlevering av nøkler kl. 10:00 dagen etter. 

  

Er det mulig å komme på befaring/se hvordan Hagehuset ser ut? 

Svar: Det er mulig, dette avtales nærmere på epost: utleie@vaaland-kolonihage.no   

  

Hvordan skal lokalet være satt opp med bord og stoler når vi forlater det? 

Svar: Lokalet skal forlates med oppsett av bord og stoler slik det var da du ankom lokalet «kafeoppsett»

Hvilket utstyr er tilgjengelig på kjøkkenet? 

Svar: Lokalene er satt opp med service til 60 gjester; kopper, asjetter, middagstallerken, suppeskåler, glass (stett og vanlige vannglass). 

Det er også  kaffemaskiner (Moccamaster) tilgjengelig på kjøkkenet. 

Det er stort kjøleskap og oppvaskmaskin, bruksanvisning henger ved siden av oppvaskmaskinen på kjøkkenet.

 

Er det mulighet for leietaker å sette igjen en søppelsekk eller to siden det ikke er noen søppelkontainere ol i nærheten? 

Svar: Nei, dette er dessverre ikke mulig, da dette kan tiltrekke seg skadedyr. Dette må tas med ut av hagen. 

  

Er det tilgjengelig Wifi? Har vi behov for passord og hva er passord? 

Svar: Ja, det er Wifi i lokalet, dette krever passord og passord får en ved inngåelse av leie. 

  

Er det tilgang til projektor? Er det HDMI tilkopling til prosjektor? 

Svar: Ja, det er prosjektor i lokalene. Det er HDMI tilkobling til prosjektor. 

  

Har dere en fastmontert PC eller må leietaker ha med egen PC? 

Svar: Det er ikke tilgjengelig PC i lokalene, dette må tas med av leietaker. 

  

Er det musikkanlegg, høyttalere og mikrofon i lokalet? 

Svar: Vi har ikke musikkanlegg og mikrofon. Vi har et mindre to- høyttaleranlegg som går på Bluetooth i forbindelse med prosjektor. 

Det beste er om leietaker skaffer/leier/låner et portabelt musikkanlegg. 

   

Er det noen ordensregler jeg må passe på i forbindelse med bruk av huset? 

Svar: Leietaker skal respektere naboer, og vanlige regler for ro og orden gjelder.

  

Er det parkeringsplasser tilgjengelig? 

Svar: Det er parkeringsplass ved hovedinngangen til kolonihagen, det er også mulig å parkere i gaten ved parkeringsplassen, men her er det begrenset tid til 2 timer. 

  

Hvordan er det med lys og lyssetting? 

Svar: I lokalet er det tre lyskilde kretser. Det er lysrørsbelysning og vegglamper. 

Det er også en lyskilde i tak ved kjøkken. Det er ikke fast lysrigg til belysning.  

 

Nedre aldersgrense for leietaker er 25 år.

Lokalene skal kun brukes til lukkede og private arrangement.

Reglement og sjekkliste gjennomgås og signeres ved inngåelse av leiekontrakt.

 

---

 

Adresse:

Armauer Hansens vei 43

4011 Stavanger

Våland kolonihages nettside  vil få en ny og bedre versjon i nytt domene, vaaland-kolonihage.no