Plantesykdommer


Hagen er åpen for alle i perioden 01.april til 30.september.

Porten er åpen mellom kl.10 og 18 hver dag i seongenPLANTESYKDOMMER


Her legges det ut informasjon om plantesykdommer og skadedyr. Send gjerne inn tips  eller nyttige artikler og rapporter.

______________________________________________________________________


BAKTERIEKREFT


SYMPTOMER:


Angriper søt- og surkirsebær samt plommer. Sykdommen viser seg om våren ved at en eller flere av knoppene på årsskuddene ikke bryter. Større eller mindre partier av skuddet drepes , likeledes greiner og stamme.


TILTAK:


Skjær bort døde skudd og greiner. Surkirsebærsorten "Fanal" er spesielt utsatt for sykdommen.


Kilde: Den nyttigste hagebokea. Hageselskapets faktabok


________________________________________________________________________________

PÆREBRANN


SYMPTOMER:


Svært smittsom bakteriesykdom som kan angripe pære, eple, mispel (Cotoneaster), hagtorn (Crataegus), ildtorn (Pyracantor), kvede (Cydonia), asal (Sorbus) og stranvesia (Stranvaesia) I Norge er det først og fremst bulkmispel og pilemispel, men også andre mispelarter, eple og sølvasal som er angrepet. Angrepne planter visner raskt fordi bakterien angriper sevjelaget i barken. Typiske symptomer på pærebrann er:


  • Blad og blomster blir hengende lenge på skudd som visner.
  • Skuddtoppene bøyer seg i krokform
  • Det er bakterieslimdråper på barken
  • Under den ytre korkbarken er det brun, litt fuktig bark uten skarp grense mot frisk bark.


Hvis disse symptomene oppdages på nevnte planteslag, må du straks varsle en av følgende:  • Fylkesmannens landbruksavdeling,

51 56 87 00

  • Mattilsynet, 22 40 00 00Det er forbudt å plante bulkmispel og pilemispel i hele landet.


Kilde: Den nyttigste hagebokea. Hageselskapets faktabok


________________________________________________________________________________

EPLE- OG PÆRESKURV


SYMPTOMER:


Utydelige olivengrønne, seinere gråsvarte flekker på over- eller undersiden av bladene.

På fruktene blir det mørke, oppsprukne sår i barken (greinskurv)


TILTAK:


Sortsforskjeller med hensyn til mottakelighet både i eple og pære. Komposter eller grav ned gamle blad på bakken og kvister med greinskurv.

Best å skifte ut fruktsorten med en som er mer motstandsdyktig.


Kilde: Den nyttigste hagebokea. Hageselskapets faktabok


________________________________________________________________________________

EPLEMELDUGG


SYMPTOMER:


Blad, skudd og blomster blir dekket av et hvitt melaktig belegg.


TILTAK:


Skjær bort angrepne toppskudd og blomsterklaser etter hvert som du oppdager det tidlig om våren.


Kilde: Den nyttigste hagebokea. Hageselskapets faktabok


________________________________________________________________________________

GRÅ MONILIA


SYMPTOMER:


Surkirsebær er mest utsatt. Blomstene visner tidlig og blir hengende på trærne. Soppen vokser ned i greinene og dreper barken så hele greinen visner. Kirsebærfrukter smittes og råtner.


TILTAK:


Plant sterke sorter. Fjerning av angrepne greiner ved skjæring ned til frisk bark er viktig for å fjerne smitten.


Kilde: Den nyttigste hagebokea. Hageselskapets faktabok


________________________________________________________________________________

LEIE AV HAGEHUSET


Send mail til utleie@vaaland-kolonihage.no

Er du interessert i parsell?

 

Vennligst fyll ut skjema og send dette

til: styret@vaaland-kolonihage.no

Har du spørsmål ta kontakt med en i styret (se kontakt)