Medlem

 

Hagen er åpen for alle i perioden 01.april til 30.september.

Porten er åpen mellom kl.10 og 18 hver dag i seongen

 

Kolonihagen er nå stengt

DUGNADEN DEN 06. OKTOBER

Takk til alle som stilte på høstdugnaden! Jeg synes dere gjorde en veldig god innsats, og jeg er veldig fornøyd

På denne lørdagen ble følgende gjort:

 • Endelig ble vi kvitt haugen med dekkbark !

Denne havnet rundt rodrodendronbuskene på parkeringsplassen, og det ble veldig bra! (Det var ikke nok bark til hele plassen, men det fikser vi en annen gang)

 • Vi fikk kuttet mye av eføyen som vokser på plankegjerdet! (var ikke tid til å ta alt).
 • Ryddet vekk røtter, og dumpet kompostjord på område bak låven! (der vi senere skal legge plen/busker, og sette opp noen bikuber).
 • Ryddet vekk ugress under hekk på innside/utside mot Vålandsskogen! (Til gode tilbakemeldinger fra folk som passerte)
 • Laget et opphøyet blomsterbed bak hagehuset ved toalettene. Vi plante stauder her til våren!
 • Ryddet i verktøybod!
 • Spylt vekk mose på asfalten omkring hagehuset.
 • Kjørt vekk avfall / kjørt til kompostjord.
 • Ryddet vekk stoler / bord på Thuvs plass.
 • + trimmet litt her og der.

Det ble servert rundstykker og kaffe halvveis under dugnaden. (Takk til kjøkkengjengen for det).

Om det er noen tilbakemeldinger på ting som er igjen å gjøre eller annet, så er det bare å sende forslag på e-posten min:

erika_gustavsson@yahoo.com

Takk igjen for god innstas

Hilsen, Erika (dugnadsansvarlig, kolonihagen)

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

KOLONISTENES SIDE

 

Her finner du beskjeder, informasjon om aktiviteter i hagen, nyheter, kurs og annet.

 

BILDER FRA KURS I HAGEHUSET

PROGRAM FOR 2019

 

 

Halvårsmøte

 

 

Vårdugnad

 

 

St.Hans-feiring ved låven

 

 

Basar

 

 

Dugnad

 

 

Årsmøte

 

 

PARSELLER TIL SALGS

 

Søragata 134

 

Parsell 125

 

NYTTIG NETTSIDE OM PLANTER OG SKADEDYR

 

NIBIO har masse nyttig informasjon om plantehelse, landskap og miljø.

 

Her er informasjon om snegler og sneglebekjempelse:

 

https://www.nibio.no/tema/plantehelse/skadedyr/snegler-som-skadedyr/bekjempelse-av-snegler

FREMMEDE ARTER

 

Visste du at enkelte vekster som selges i planteutsalg kan ha høy risiko for spredning? Spredning kan foregå via røtter, vind og dyr/fugler, men svært mye av uønsket spredning kommer av planter som kastes i naturen når de ikke lenger er ønsket. I stedet for å ende på et godkjent destruksjonsanlegg, havner de gjerne i grøftekanter og skogsområder.

 

Vi bør prøve å unngåfremmede arter og planter med høy spredningsfare.

 

Fullstendig liste for 2018 finner du på artsdatabanken

RENOVASJON

 

På grunn av renovasjonens innskjerping anggående søppel er svarte sekker nå forbudt å bruke for hekkavfall.

Det er anledning til å få opp kapp av fruktrær og stammer til brennplassen.

 

 

HENSETTING AV RESTAVFALL VED LØA FORBUDT

 

Det er ikke anledning til å hive restavfall ved løa. Alt rest eller spesialavfall skal i utgangspunktet håndteres av den enkelte parsellinnehaver med mindre det er avtalt med styret.

 

 

HØYDE PÅ TRÆR OG HEKKER

 

Trær skal ikke være høyere enn 3 m, målt om våren. Hekker mot gangveg skal ikke være høyere enn 90 cm.

Bilder av parsellene på det nye området øverst i hagen. Ivrige kolonister er godt i gang med å opparbeide hagene sine.

NYTTIG INSEKT I HAGEN

 

Løpebillene har store øyne, lange bein og kraftige kjever. De er glupske rovdyr som tar for seg av de mange skadedyrene som finnes i åkre, frukthager og grønnsaks- og blomsterbed. Noen spiser til og med brunsnegler, mens andre arter spiser ugrasfrø. Løpebillene er derfor en insektgruppe som kan hjelpe oss med å holde både skadedyr og ugras i sjakDu finner mer her: NIBIO

 

Kilde: NIBIO. Foto: Erling Fløistad

REGLER FOR BYGGING I HAGEN

 

Bygging av hytte, bod og drivhus skal godkjennes av styret og byggesøknad sendes til kommunen. Reglene kan lastes ned her.

 

Leieavtaler og kontrakter for kolonihagene kan lastes ned fra kommunens nettside her.

Noen regler for Våland Kolonihage:

 

Trillebårer som står på låve, kan lånes. Men sett den tilbake etter bruk!

 

Ikke la fruktrærne skygge for naboen.Trær skal ikke være høyere enn 3 m.

 

Ikke legg ruskete kompost inntil nabogrensen.

 

Hold parsellen velstelt, og vedlikehold hytten.

 

Hold veien utenfor parsellen fri for ugress.

 

Hageavfall skal komposteres, ikke brennes. Brenning er forbudt.

 

Du kan dyrke hva du vil på parsellen (med unntak av ulovlige planter)

 

Gjødsling skal foregå i vekstsesongen, og i moderate mengder. Det er ulovlig å bruke kjemisk gjødsel og sprøyting i hagen.

 

Husk at det er arbeidskrevende å holde parsellen de første årene. Bruk naboer og fagpersoner og be om råd. Det er ikke lett å lykkes med alt. Prøv deg frem.

 

Kurs i hagestell holdes hvert år.

 

_________________________________

 

Kolonisten kan sette opp hytte og drivhus på parsellen. Søknad sendes først til styret, deretter sendes vanlig byggesøknad til kommunen. Maksimalmål finnes i den grønne boken.

 

Det er ikke tillatt å legge vann inn i hyttene.

 

Fast opphold i tiden 01.november til 01.april er forbudt.

 

Alle kolonister er forpliktet til å utføre minst 10 timer dugnad pr. parsell hvert år. Se arbeidsgruppelisten

 

Hver søndag i sommersesongen er det åpen hage med salg av kaffe og vafler i hagehuset.

_________________________________

 

Hvis du ikke vil ha parsellen lenger, må det gis skriftlig beskjed til styret, som takserer parsellen, og står for salget. Pass på at parsellen er velstelt når den selges.

ØKOLOGISK HAGEBRUK

 

Kolonihagen er en økologisk hage. Der er fire prinsipper for økologisk dyrking:

 

 • organisk gjødsel
 • vekstskifte, mangfold
 • god jordstruktur, levende jord
 • nitrogenfiksering fra lufta

 

Kilde: Den nyttigste hageboka. Hageselskapets faktabok

 

Les mer om dette på plantesiden

_______________________________

KAFÉEN

 

Kaféen er åpen hver søndag i sesongen fra kl.12 til kl.16.

 

Salg av kaffe, vafler og brus.

LEIE AV HAGEHUSET

 

Kontakt utleieansvarlig Dag Olav Øverland. Mob.nr. 48255554

PLIKTARBEIDE I HAGEN

 

Pliktarbeide er en viktig del av drifting av hagen og for å kunne ha en lav leie. Alle har plikt til å delta, eller eventuelt betale.

 

Pliktarbeide er 10 timer pr.parsell.

 

Èn søndagkafè = 5 timer pr.parsell

 

Kolonister som ikke utfører pliktarbeide belastes med kr.3000,-

 

 

Du må melde deg til dugnadsleder innen 1. mai for tildeling av oppgaver.

 

DUSJNØKLER

 

Kontakt styret for leie av dusjnøkler.

 

Nøkler som er mistet må erstattes med kr.500,-

AVKUTTEDE GREINER TIL FLISEKUTTING

 

Nord for hagehuset er der et område der avkuttede greiner kan leveres til flisekutting. Hvis den skal fortsette å eksistere, må alle følge noen regler:

 

Ikke hiv greinene rett av ved veien! Det blir alt for fullt, og vanskelig for de som skal kutte opp greinene å plassere flisekutteren.

 

Ikke ignorer det blå båndet som er satt opp som sperre. Greiner skal kastes bak det blå båndet.

 

Ikke hiv røtter, ugress eller hekkavkapp.

 

Ikke hiv solbærbusker (som kan være infisert med sykdom)

 

Ikke hiv så tykke greiner at de ikke kan gå i flisekutteren

 

Greiner skal hives lenger inne på plassen, og når du står med ansiktet mot plassen, er inngangen til høyre, rett ved vannposten. Du skal IKKE gå inn ved kassene, eller kaste det av ved veien.

 

Hvis ikke alle følger reglene, vil det bli vurdert å slutte med flisekuttingen, slik at hver enkelt parselleier må fjerne sitt eget hageavfall på egen hånd.

PASSIVT MEDLEMSSKAP

 

 

Der er venteliste for å få parsell.

 

Kontakt Ingvar Matland for info, mob.93200857

 

Innmeldingskjema finner du HER.

PARKERING

 

Parkeringsplassen utenfor hovedporten er forbeholdt kolonistene.

 

Parkeringsplassen på venstre side ved porten er korttidsparkering, kun ment for av-og pålessing. Ikke la bilen stå på denne plassen lenger enn nødvendig.

 

Det er lov til å parkere langs fortauet, men husk at det er 2-timers parkering.

 

Ikke plasser bilens hjul på fortauet. Det blir bøtelagt.

SKJEMA FOR OPPHOLD I HAGEN

 

Skjema som skal fylles ut og sendes til styret finner du her.

NB! Frist for innsending er 15. april

INNSENDT MATERIALE

 

 

Det er veldig fint om kolonister som har noe å bidra med, som f.eks. oppskrifter, tips og råd, morsomme historier, bilder osv, kan sende dette inn på mail.

 

Bilder: Notér evt. tekst du vil ha under bildet. Alle bilder blir kreditert fotograf.

 

Tekst: Skriv teksten selv, slik at du får det slik du ønsker. Du kan skrive teksten i mailen, eller sende det inn som dokument eller pdf-vedlegg.

Nyheter fra Norsk Kolonihageforbund finner du her

 

VIDEO FRA VÅLAND KOLONIHAGE