Medlem


Hagen er åpen for alle i perioden 01.april til 30.september.

Porten er åpen mellom kl.10 og 18 hver dag i seongenØKOLOGISK HAGEBRUK

 

Kolonihagen er en økologisk hage.  Der er fire prinsipper for økologisk dyrking:

 

  • organisk gjødsel
  • vekstskifte, mangfold
  • god jordstruktur, levende jord
  • nitrogenfiksering fra lufta

 

Kilde: Den nyttigste hageboka. Hageselskapets faktabok

 

Les mer om dette på plantesiden

 

_______________________________

NYTTIG INSEKT I HAGEN


Løpebillene har store øyne, lange bein og kraftige kjever. De er glupske rovdyr som tar for seg av de mange skadedyrene som finnes i åkre, frukthager og grønnsaks- og blomsterbed. Noen spiser til og med brunsnegler, mens andre arter spiser ugrasfrø. Løpebillene er derfor en insektgruppe som kan hjelpe oss med å holde både skadedyr og ugras i sjakDu finner mer her: NIBIO


Kilde: NIBIO. Foto: Erling Fløistad

Noen regler for Våland Kolonihage:


Trillebårer som står på låve, kan lånes. Men sett den tilbake etter bruk!


Ikke la fruktrærne skygge for naboen.Trær skal ikke være høyere enn 3 m.


Ikke legg ruskete kompost inntil nabogrensen.


Hold parsellen velstelt, og vedlikehold hytten.


Hold veien utenfor parsellen fri for ugress.


Hageavfall skal komposteres, ikke brennes. Brenning er forbudt.


Du kan dyrke hva du vil på parsellen (med unntak av ulovlige planter)


Gjødsling skal foregå i vekstsesongen, og i moderate mengder. Det er ulovlig å bruke kjemisk gjødsel og sprøyting i hagen.


Husk at det er arbeidskrevende å holde parsellen de første årene. Bruk naboer og fagpersoner og be om råd. Det er ikke lett å lykkes med alt. Prøv deg frem.


Kurs i hagestell holdes hvert år.


_________________________________


Kolonisten kan sette opp hytte og drivhus på parsellen. Søknad sendes først til styret, deretter sendes vanlig byggesøknad til kommunen. Maksimalmål finnes i den grønne boken.


Det er ikke tillatt å legge vann inn i hyttene.


Fast opphold i tiden 01.november til 01.april er forbudt.


Alle kolonister er forpliktet til å utføre minst 10 timer dugnad pr. parsell hvert år. Se arbeidsgruppelisten


Hver søndag i sommersesongen er det åpen hage med salg av kaffe og vafler i hagehuset.

_________________________________


Hvis du ikke vil ha parsellen lenger, må det gis skriftlig beskjed til styret, som takserer parsellen, og står for salget. Pass på at parsellen er velstelt når den selges.

KOLONISTENES SIDE


Her finner du beskjeder, informasjon om aktiviteter i hagen, nyheter, kurs og annet.


BESKJEDER TIL KOLONISTENE

 


PROGRAM FOR 2020Halvårsmøte

Avventer dato


Vårdugnad

Avventer dato
St.Hans-feiring ved låven

Avventer dato


Basar

Avventer dato


Dugnad

Avventer dato


Årsmøte

Avventer dato


PARSELLER TIL SALGS


Parsell 134


Parsell 2Medlemsfrist utgått


Medlemsfrist: 14.12.2019


Nøkkelbytte!


Sylinderen i dusjnøkkelen er skiftet


Siden den var av eldre type, er serien av systemnøkkel ikke lengre tilgjengelig. Styret har derfor satt i ny nøkkellås til dusjen.


NØKLER TIL DUSJEN KAN BYTTES MOT KVITTERT INNBETALING FOR DUSJNØKKELLEIE 2019.08.04


Det er og anledning for andre kolonister å leie dusjnøkkel:.

Pris kr 300,- pr år. (Dette for å dekke utgifter med drift av dusjen).


Kontoret kommer til å være betjent kl 1730- 1930 hverdager i uke 32 (5.8- 9.8) og uke uke 33 med unntak av 12.08.(13.8-16.8).


I tillegg vil det være mulig å bytte dusjnøkkel i kafeens åpningstider 11.8.

BRUK AV ÅPEN ILD OG BRENNING AV HAGEAVFALL


https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-05-22-685

FREMMEDE ARTER


Visste du at enkelte vekster som selges i planteutsalg kan ha høy risiko for spredning? Spredning kan foregå via røtter, vind og dyr/fugler, men svært mye av uønsket spredning kommer av planter som kastes i naturen når de ikke lenger er ønsket. I stedet for å ende på et godkjent destruksjonsanlegg, havner de gjerne i grøftekanter og skogsområder.


Vi bør prøve å unngåfremmede arter og planter med høy spredningsfare.


Fullstendig liste for 2018 finner du på artsdatabanken

RENOVASJON


På grunn av renovasjonens innskjerping anggående søppel er svarte sekker nå forbudt å bruke for hekkavfall.

Det er anledning til å få opp kapp av fruktrær og stammer til brennplassen.HENSETTING AV RESTAVFALL VED LØA FORBUDT


Det er ikke anledning til å hive restavfall ved løa. Alt rest eller spesialavfall skal i utgangspunktet håndteres av den enkelte parsellinnehaver med mindre det er avtalt med styret.HØYDE PÅ TRÆR OG HEKKER


Trær skal ikke være høyere enn 3 m,  målt om våren. Hekker mot gangveg skal ikke være  høyere enn 90 cm.

NYTTIG NETTSIDE OM PLANTER OG SKADEDYR


NIBIO har masse nyttig informasjon om plantehelse, landskap og miljø.


Her er informasjon om snegler og sneglebekjempelse:


https://www.nibio.no/tema/plantehelse/skadedyr/snegler-som-skadedyr/bekjempelse-av-snegler

REGLER FOR BYGGING I HAGEN


Bygging av hytte, bod og drivhus skal godkjennes av styret. Reglene kan lastes ned her.


Leieavtaler og kontrakter for kolonihagene kan lastes ned fra kommunens nettside her.

Bilder av parsellene på det nye området øverst i hagen. Ivrige kolonister er godt i gang med å opparbeide hagene sine.

BILDER FRA KURS I HAGEHUSET

LEIE AV HAGEHUSET


Send mail til utleie@vaaland-kolonihage.no

Er du interessert i parsell?

 

Vennligst fyll ut skjema og send dette

til: styret@vaaland-kolonihage.no

Har du spørsmål ta kontakt med en i styret (se kontakt)

PLIKTARBEIDE I HAGEN


Pliktarbeide er en viktig del av drifting av hagen og for å kunne ha en lav leie. Alle har plikt til å delta, eller eventuelt betale.


Pliktarbeide er 10 timer pr.parsell.


Èn søndagkafè = 5 timer pr.parsell


Kolonister som ikke utfører pliktarbeide belastes med kr.3000,-Du må melde deg til dugnadsleder innen 1. mai for tildeling av oppgaver.


DUSJNØKLER


Kontakt styret for leie av dusjnøkler.


Nøkler som er mistet må erstattes med kr.500,-

PASSIVT MEDLEMSSKAPDer er venteliste for å få parsell. 


Kontakt Kjell Karlsen Mobilnr.: 901 70 194


Innmeldingskjema finner du HER.

AVKUTTEDE GREINER TIL FLISEKUTTING


 

Nord for hagehuset er der et område der avkuttede greiner kan leveres til flisekutting. Hvis den skal fortsette å eksistere, må alle følge noen regler:


Ikke hiv greinene rett av ved veien! Det blir alt for fullt, og vanskelig for de som skal kutte opp greinene å plassere flisekutteren.


Ikke ignorer det blå båndet som er satt opp som sperre. Greiner skal kastes bak det blå båndet.


Ikke hiv røtter, ugress eller hekkavkapp.


Ikke hiv solbærbusker (som kan være infisert med sykdom)


Ikke hiv så tykke greiner at de ikke kan gå i flisekutteren


Greiner skal hives lenger inne på plassen, og når du står med ansiktet mot plassen, er inngangen til høyre, rett ved vannposten. Du skal IKKE gå inn ved kassene, eller kaste det av ved veien.


Hvis ikke alle følger reglene, vil det bli vurdert å slutte med flisekuttingen, slik at hver enkelt parselleier må fjerne sitt eget hageavfall på egen hånd.

PARKERING


Parkeringsplassen utenfor hovedporten er forbeholdt kolonistene.


Parkeringsplassen på venstre side ved porten er korttidsparkering, kun ment for av-og pålessing. Ikke la bilen stå på denne plassen lenger enn nødvendig.


Det er lov til å parkere langs fortauet, men husk at det er 2-timers parkering.


Ikke plasser bilens hjul på fortauet. Det blir bøtelagt.

INNSENDT MATERIALEDet er veldig fint om kolonister som har noe å bidra med, som f.eks. oppskrifter, tips og råd, morsomme historier, bilder osv, kan sende dette inn på mail.


Bilder: Notér evt. tekst du vil ha under bildet. Alle bilder blir kreditert fotograf.


Tekst: Skriv teksten selv, slik at du får det slik du ønsker. Du kan skrive teksten i mailen, eller sende det inn som dokument eller pdf-vedlegg.

Nyheter fra Norsk Kolonihageforbund finner du her


VIDEO FRA VÅLAND KOLONIHAGE