Medlem

Hagen er åpen for alle i perioden 01.april til 30.september.

Porten er åpen mellom kl.10 og 18 hver dag i seongen

KOLONISTENES SIDE

 

Her finner du beskjeder, nyheter, informasjon om aktiviteter i hagen, nyheter, kurs og annet.

 

PROGRAM FOR 2018

 

 

Halvårsmøte

14.mars

 

Vårdugnad

14.april

 

St.Hans-feiring ved låven

23.juni

 

Basar

22.september

 

Dugnad

10.oktober

 

Årsmøte

14.november

 

2. og 3.plass i forokonkurransen 2017: Reidun Edland "Gul blomst i frost" og "slimslask"

Nyheter fra Norsk Kolonihageforbund finner du her

BILDER FRA KURS I HAGEHUSET

 

VIDEO FRA VÅLAND KOLONIHAGE

 

Kaféen er åpen hver søndag i sesongen fra kl.12 til kl.16.

 

Salg av kaffe, vafler og brus.

FOR UTLEIE AV HAGEHUSET,

KONTAKT JORUNN MATLAND

93401783

PLIKTARBEIDE I HAGEN

 

Pliktarbeide er en viktig del av drifting av hagen og for å kunne ha en lav leie. Alle har plikt til å delta, eller eventuelt betale.

 

Pliktarbeide er 10 timer pr.parsell.

 

Èn søndagkafè = 5 timer pr.parsell

 

Kolonister som ikke utfører pliktarbeide belastes med kr.3000,-

 

 

Du må melde deg til dugnadsleder innen 1. mai for tildeling av oppgaver.

 

DUSJNØKLER

 

Jorunn Matland har ansvar for dusjnøkler, og hun kan kontaktes angående betaling.

 

Nøkler som er mistet må erstattes med kr.500,-

AVKUTTEDE GREINER TIL FLISEKUTTING

 

Nord for hagehuset er der et område der avkuttede greiner kan leveres til flisekutting. Hvis den skal fortsette å eksistere, må alle følge noen regler:

 

Ikke hiv greinene rett av ved veien! Det blir alt for fullt, og vanskelig for de som skal kutte opp greinene å plassere flisekutteren.

 

Ikke ignorer det blå båndet som er satt opp som sperre. Greiner skal kastes bak det blå båndet.

 

Ikke hiv røtter, ugress eller hekkavkapp.

 

Ikke hiv solbærbusker (som kan være infisert med sykdom)

 

Ikke hiv så tykke greiner at de ikke kan gå i flisekutteren

 

Greiner skal hives lenger inne på plassen, og når du står med ansiktet mot plassen, er inngangen til høyre, rett ved vannposten. Du skal IKKE gå inn ved kassene, eller kaste det av ved veien.

 

Hvis ikke alle følger reglene, vil det bli vurdert å slutte med flisekuttingen, slik at hver enkelt parselleier må fjerne sitt eget hageavfall på egen hånd.

PASSIVT MEDLEMSSKAP

 

 

Der er venteliste for å få parsell.

 

Kontakt Ingvar Matland for info, mob.93200857

 

Innmeldingskjema finner du HER.

PARKERING

 

Parkeringsplassen utenfor hovedporten er forbeholdt kolonistene.

 

Parkeringsplassen på venstre side ved porten er korttidsparkering, kun ment for av-og pålessing. Ikke la bilen stå på denne plassen lenger enn nødvendig.

 

Det er lov til å parkere langs fortauet, men husk at det er 2-timers parkering.

 

Ikke plasser bilens hjul på fortauet. Det blir bøtelagt.

SKJEMA FOR OPPHOLD I HAGEN

 

Skjema som skal fylles ut og sendes til styret finner du her.

NB! Frist for innsending er 15. april

INNSENDT MATERIALE

 

 

Det er veldig fint om kolonister som har noe å bidra med, som f.eks. oppskrifter, tips og råd, morsomme historier, bilder osv, kan sende dette inn på mail.

 

Bilder: Notér evt. tekst du vil ha under bildet. Alle bilder blir kreditert fotograf.

 

Tekst: Skriv teksten selv, slik at du får det slik du ønsker. Du kan skrive teksten i mailen, eller sende det inn som dokument eller pdf-vedlegg.